top of page

Mau Holding investerar i nytt bolag som utvecklar snabb diagnostisering av hudsjukdomar 

Johan Engblom Malmö universitet 02.JPG

Johan Engblom, professor vid Malmö universitet och en av sju grundare till det nybildade företaget Sensach AB

Mau Holding investerar i sitt andra bolag. Sensach AB utvecklar medicintekniska plåster för diagnostik av inflammatoriska hudsjukdomar. Just nu testas plåstret för kontaktallergi på Skånes universitetssjukhus i Malmö. I framtiden ska det även användas för att diagnostisera hudcancer.  

Inflammatoriska hudåkommor, som eksem, seborroiskt eksem eller psoriasis, är bland de främsta orsakerna till mänskligt lidande idag. Ämnen i vår omgivning kan påverka huden negativt och ge upphov till kontakteksem. Byggbranschen har stora problem med kontakteksem men utmaningar finns även inom vården liksom i frisörbranschen där hårfrisörer utsätts för många kemikalier. Kopplingarna mellan inflammation och cancer blir också allt tydligare och det är nu klarlagt att varaktig inflammation kan bidra och leda till cancerutveckling.  

 

Svårt att diagnostisera 

Hudsjukdomar kan vara svåra att diagnostisera. För att undersöka om någon har kontaktallergi används idag ofta ett lapptest, även kallat epikutantest, inom vården. Med denna metod tar det flera dygn innan läkare kan avläsa hur en patients hud reagerar mot ämnet. Det kan också vara svårt att visuellt avgöra om eksemet är irritativt eller allergiskt framkallat.  

 

Diagnos för misstänkt hudcancer ställs främst med hjälp av biopsier, men beslutet att ta ett biopsitest skjuts vanligtvis upp tills okulär inspektion visar på hög sannolikhet för sjukdomen. Kostnaderna för att ta biopsier oftare kan inte motiveras eftersom hudinflammation och cancer drabbar oerhört många människor. Förekomsten av hudcancer ökar snabbt och idag är var tredje cancerdiagnos hudcancer. 

 

Snabbt och enkelt dubbelverkande plåster 

Det professor Johan Engblom och forskarkollegorna vid Malmö universitet har utvecklat är ett medicintekniskt plåster för icke-invasiv molekylär diagnostik av inflammatoriska hudsjukdomar. Uppfinningen bygger på teknik som möjliggör att plåstret kan suga åt sig vilken substans som helst, både vatten- och fettlösliga molekyler. Plåstret kan användas exempelvis vid lapp-testning. Plåstret kan också enkelt användas för att följa sjukdomens progression och läkning. 

– Vi har tagit fram ett kostnadseffektivt, patientvänligt och snabbt verktyg som inte kräver att det första steget i diagnosen är en biopsi utförd på ett sjukhus. Detta kommer att öka möjligheten till tidig diagnos av inflammatoriska hudsjukdomar, och förhoppningsvis förbättra överlevnadschansen för patienter med begynnande hudcancer, säger Johan Engblom, en av sju grundare till det nybildade företaget Sensach AB. 

Säkrat finansiering och sökt patent för upptäckt 

– Vi har patentansökan nu i nationell fas för uppfinningen, kapital på väg in och en prototyp på ett plåster för allergitestning, säger Johan Engblom. 

Just nu testas plåstret på patienter på Skånes universitetssjukhus, Sus, i Malmö. På sikt kommer plåstret på huden förhoppningsvis även kunna användas för att diagnostisera cancer i ett tidigt skede.  

 

Lång väg från forskning till färdig produkt 

Det tar lång tid att gå från forskningsresultat till en färdig produkt på marknaden. För att bidra till kommersialisering av forskningen har innovationskontoret vid Malmö universitet stöttat med medel under flera år. Nu investerar Mau Holding i det nybildade bolaget Sensach AB, som kommer att utveckla affärsidén. 

– Mau Holding ser en potential i att förbättra patientens situation samtidigt som diagnostiseringen blir både tids- och kostnadseffektiv för sjukvården. Vi vill gärna vara med och bidra till att denna produkt når marknaden, säger Charlotte Ahlgren Moritz, styrelseordförande för Mau Holding och vicerektor för samverkan och innovation vid Malmö universitet. 

Vad innebär stöd från Mau Holding, en bolagsstart och investeringar för dig som forskare i detta skede?  

– Vi har tagit ett stort steg från ren forskning till att skapa någonting som kommer till reell nytta för patienter och samhälle. Dessutom ser vi en unik produkt som har möjlighet till ett globalt genomslag på marknaden, säger Johan Engblom. 

Läs mer om eller kontakta Johan Engblom här

bottom of page