top of page

Erbjudande

Arbetar du med utveckling eller forskning vid Malmö universitet och har kunskap, ett projekt eller resultat, som du vill kommersialisera? Mau Holding erbjuder dig som är forskare, lärare, student eller anställd vid Malmö universitet stöd för att du ska kunna förverkliga din idé. Genom oss får du en plattform att växa från. Med kapital, kunskap, våra partners och nätverk, tar vi din innovation till bolag. 

 

 • Vi investerar i kommersialiserbara resultat och projekt som befinner sig i ett tidigt skede och som löser samhällsproblem, bidrar till ett hållbart och jämlikt samhälle.  

 • Vi ger praktisk hjälp och rådgivning med att starta upp bolag, alltifrån affärsrådgivning till exempel finansieringsplan, juridiskt stöd och aktieägaravtal, organisations- och styrelsefrågor, marknadsfrågor samt trygghet och stöd i kommersialiseringsprocessen.  

 • Du får tillgång till nätverk och kontakter, våra och våra partners samlade erfarenheter och kompetens.  

 • Sist men inte minst erbjuder vi dig styrka och stabilitet genom vårt namn och varumärke Malmö universitet.  

möte.jpg

Vi erbjuder stöd inom

Affärsutveckling 

Affärsjuridik och avtalsfrågor 

Finansiering och investeringar i tidigt skede   

Kommersialiseringsprocessen 

Marknadsföring 

Organisation och styrelsestruktur 

Vem kan få stöd av Mau Holding? 

Du som är forskare, lärare, student eller anställd vid Malmö universitet kan kontakta Mau Holding för att se om du kan få stöd att förverkliga din innovation och kommersialisera ditt projekt eller din kunskap.  

Är din innovation kommersialiserbar? 

För att bedöma om din innovation är kommersialiserbar och därmed redo för Mau Holding ska din idé först ha passerat Mau Innovations verifieringsprocess. Malmö universitets innovationsrådgivare hjälper dig och går igenom processer, ekonomiska modeller, hållbarhetsstrategier och teamuppbyggnad. 

 

genrebilder_mah02.jpg
möte-2.jpg

Urvalskriterier

 • Idén ska vara baserad på forskning från Malmö universitet och/eller vara idéer från studenter och medarbetare vid Malmö universitet 

 • Högkvalitativ idé – innovationshöjd

 • Kommersiell potential, tillväxtpotential och impact potential 

 • Tydlig plan med mål, affärsidé och affärsmöjlighet

 • Tydligt engagemang från berörda parter – innovationskraft

 • Kundbehov, intresse verifierat 

 • Marknad verifierad 

 • IP skyddsmöjligheter genomgångna 

bottom of page