top of page
niagara_inomhus_dark.jpg

Vi investerar i och stöttar din affärsidé

Mau Holding hjälper dig som har ett projekt eller ett forskningsresultat från Malmö universitet som du vill kommersialisera. Vi stöttar innovationer som bidrar till ett hållbart och jämlikt samhälle. 

Pharmista Technologies.png

Målet är att göra graviditetstestet mer tillgängligt och tydligt.

Alice Mattsson, Pharmista Technologies AB

Erbjudande

ERBJUDANDE

Investeringar

Mau Holding investerar i kommersialiserbara resultat och projekt som befinner sig i ett tidigt skede.

Praktiskt stöd

Mau Holding ger praktisk hjälp och stöd i en rad olika frågor.

Starkt varumärke

Mau Holding erbjuder dig styrka och stabilitet genom vårt namn och varumärke Malmö universitet.  

Nätverk och kontakter

Du får tillgång till våra nätverk och kontakter, till våra och våra partners samlade erfarenheter och kompetens.

OM OSS

Bidrar till ett mer hållbart och jämlikt samhälle

Mau Holding är Malmö universitets holdingbolag och en del av universitetets innovations-verksamhet. Vi investerar i bolag som bedriver forsknings‐ och utvecklingsarbete för kommersialisering av projekt och kunskaper, framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Malmö universitet. Mau Holding ska främja att forskningsbaserade innovationer ska komma till användning i samhället. Alla bolag eller projekt som Mau Holding investerar i ska kunna redovisa hur de adresserar ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. 

 

Varför har Malmö universitet ett holdingbolag?

För att öka samverkan mellan universitet och samhälle har regeringen initierat holdingbolag vid knappt 20 av Sveriges universitet och högskolor. Mau Holding AB bildades 2018 och ägs av svenska staten och förvaltas av Malmö universitet. Vårt uppdrag är att arbeta för att kunskap kommer samhället till nytta – att skapa nya bolag baserade på kunskap och forskningsresultat från Malmö universitet vilket bidrar till ett hållbart och jämlikt samhälle. 

Medlem i FUHS

Mau Holding är medlem i Föreningen universitetsholdingbolag i Sverige  FUHS.

 

studenter-2.JPG
About
Contact
Övergripande frågor

Charlotte Ahlgren Moritz
040-665 73 46

charlotte.ahlgren.moritz@mau.se

Kajsa Olsson Skärvad 2
Verksamhetsutvecklare
Kajsa Olsson Skärvad

073-434 00 02

kajsa.olsson.skarvad@mauholding.se

Administration och ekonomi
Carl Henrik Bonde

040-665 72 81
carl-henrik.bonde@mau.se

Partners
bottom of page