top of page

Nytt labb vid Malmö universitet stärker innovativ
idéutveckling av forskning 

SIL2024-2025_liggande.jpg

Malmö universitets innovationskontor startar i nära samarbete med Mau Holding och Mötesplats Social Innovation och i partnerskap med Swedbanks Ägarstiftelse Skåne, Societal Impact Lab. Genom labbet tar universitetet ett stort kliv framåt i satsningen på att få forskning att komma samhället till nytta.    

Malmö universitet/Mau innovation har under våren 2024 inrättat ett Societal Impact Lab i partnerskap med Swedbanks Ägarstiftelse Skåne och i nära samarbete med Mau Holding AB och Mötesplats Social Innovation. Labbet, är ett ettårigt idéutvecklingsprogram, som har målet att forskning vid Malmö universitetet ska utvecklas till hållbar långsiktig samhällsnytta för att möta samhällsutmaningar. 

– Nyttiggörandet av forskning är viktigt för att säkerställa att vetenskapliga resultat verkligen omsätts i praktiken för att gynna samhället som helhet. Det är även ett sätt att attrahera forskningsfinansiering som främjar excellent forskning som möter dagens och morgondagens utmaningar, säger Charlotte Ahlgren Moritz, arbetande styrelseordförande för Mau Holding AB . 

 

Finansieras genom donation 

Societal Impact Lab finansieras delvis via en donation, av Swedbanks Ägarstiftelse Skåne. Arbetet kommer att ledas av Mau innovation, innovationskontoret vid Malmö universitet, som arbetar med att stötta forskare i nyttiggörande och innovationsprocesser. 

 

Det finns redan ett innovationsstöd vid Malmö universitet varför behövs ett Societal Impact Lab? 

– Labbet riktar stöd till forskare som vill lösa samhällsutmaningar, med drivkraften att bidra till samhällsförändring. Samhällsentreprenörer behöver en annan typ av stöd och andra kompetenser. Dessa typer av idéer har ofta inte en naturlig tillväxtlogik. Det krävs andra typer av finansiering och affärsmodeller. Skillnaden ligger också i hur man mäter effekten, som inte enbart handlar om ekonomiskt resultat, förklarar Charlotte Ahlgren Moritz. 

 

Societal Impact Lab kommer samtidigt erbjuda en möjlighet för Mau Holding. 

 

– Genom Societal Impact Lab får Mau Holding syn på idéer i en tidig fas och samtidigt en möjlighet att berätta om vår verksamhet, vilket stöd och finansiering vi kan ge. Forskare för möjlighet att fortsätta testa och utveckla sin idé mot en marknad, säger Charlotte Ahgren Moritz. 

 

Societal Impact Lab (SIL) har inspirerats av Social Impact Lab, SOIL, vid Örebro universitet som har funnits sedan 2017. 

 

Läs mer om Societal Impact Lab, SIL. 

bottom of page